Adhereix-te aquí

Nova Tarifa Plana SGAE per a municipis de fins a 3.000 habitants

L’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) han signat un acord per oferir tarifes més avantatjoses als municipis de fins a 3.000 habitants en l’abonament dels drets d’autor


Tarifa Plana SGAE per a petits municipis

Tots els ajuntaments de municipis de fins a 3.000 habitants poden acollir-se a la nova Tarifa Plana SGAE per facilitar l’abonament dels drets d'autor generats per un ampli catàleg d’actes gratuïts, o amb preus reduïts o subvencionats, que formen part de la programació cultural habitual d'un municipi així

Si s’adhereix a la Tarifa Plana SGAE per a actes gratuïts, el municipi podrà:


Adhereix-te aquí

activitats incloses i no incloses

Les activitats que formen part del pla Tarifa Plana SGAE són aquestes

Altres activitats, les quals es duen a terme en forma i condicions diferents a les anteriors, no s’inclouen a la tarifa perquè són actes que cal autoritzar a part. És important saber-ne els formats i comprovar que es puguin acollir a les deduccions generals previstes

A tall d’exemple, no s’inclouen a la Tarifa Plana SGAE les representacions dramàtiques, les sardanes, les festes de moros i cristians, la utilització del repertori a les ràdios i televisions locals. Les activitats no incloses a la tarifa es poden consultar aquí


tarifes

Taula resum

OPCIÓ 1 OPCIÓ 2 OPCIÓ 3
Trams per habitants Abonament en un termini: abans del 31 de desembre Abonament en dos terminis: 1 de maig i 1 setembre Abonament en un termini: abans de'l1 de maig
Import total Import total
1-75 315 € 193 € 170 €
76-150 510 € 313 € 276 €
151-250 678 € 489 € 432 €
251-500 904 € 653 € 576 €
501-750 1.349 € 974 € 860 €
751-1000 1.606 € 1.160 € 1.024 €
1001-1500 2.126 € 1.536 € 1.335 €
1501-2000 2.648 € 1.913 € 1.688 €
2001-3000 2.986 € 2.157 € 1.903 €

* S'aplicaran les quantitats establertes en l'Opció 1 de la taula, en cas de no cumplir-se els terminis fixats en les Opcions 2 i 3
Totes les tarifes impliquen:

Deduccions aplicables a la modalidat de Tarifa Plana SGAE:

*Les deduccions s’aplicaran en el moment de fer efectiu el pagament.

Opció 1

Un pagament únic a l'any, realitzat abans del 31 de desembre. És a dir, abans la finalització de l'exercici pressupostari que correspon a la realització de les activitats

Opció2

Pagament en dos terminis: el primer s’haurà d’abonar abans de l'1 de maig i el segon abans de l'1 de setembre, referits ambdós al mateix exercici pressupostari que correspon al de la realització de les activitats

Opció3

Un pagament únic efectuat abans de l'1 de maig del mateix exercici pressupostari que correspon al de la realització de les activitats


termini 2016

Els municipis de fins a 3.000 habitants poden notificar la intenció d'acollir-se a la Tarifa Plana SGAE mitjançant l’enviament d’una senzilla comunicació, establerta a tal efecte, abans del 30 de juny de 2016, i poden enviar, amb posterioritat, el document formal d'adhesió (aprovat en el ple de l’Ajuntament) abans dels 30 dies següents, del 31 de maig de 2016

L’ACM, l’FMP i la SGAE han activat l'aplicació d'un Acord Marc per a l'Ajornament de Pagaments i Tractament del Deute per facilitar la regularització dels pagaments que alguns Ajuntaments tenen pendents amb la SGAE

Els detalls i beneficis d’aquest Acord Marc es tractaran amb els interlocutors que els consistoris designin. L’objectiu és solucionar determinades situacions i, fins i tot, paralitzar processos judicials


altres descomptes recollits al conveni


beques

La SGAE concedeix beques destinades a la formació d’autors de les diferents disciplines que gestiona (música, arts escèniques i audiovisual), així com ajudes a cursos d’especialització que requereixen d’un aprenentatge específic

L’entitat també adjudica tres beques a responsables culturals d’ajuntaments per a realitzar el Master en Gestión Cultural que imparteix l’Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU), adscrit a la Universidad Complutense de Madrid (UCM)


downloads

faqs en pdf


dades de contacte

Departament d’Administració i Comercial

Seu de la SGAE a Catalunya

Tel.: 93.268.90.13

A/e: comercialcat@sgae.es