La SGAE recorrerà la resolució de la CNMC per considerar que «és inconstitucional i manca de justificació jurídica»

Sgae | 14/11/2014

La resolució, que no ha estat aprovada per unanimitat al Consell de la CNMC, contradiu diversos principis constitucionals bàsics que emparen a tots els ciutadans

La Societat General d’Autors i Editors (SGAE), després de conèixer el contingut de la resolució de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), desitja manifestar el seu total desacord amb els arguments esgrimits per aquest organisme, la decisió del qual no ha estat adoptada unànimement pel seu Consell.

Tal com es recull en un dels vots particulars emesos per un membre del Consell de la CNMC, aquesta entitat de gestió col·lectiva considera que les actuacions dutes a terme per la CNMC en aquest expedient han de ser declarades nul·les, en mancar el seu Consell de facultats resolutòries o de supervisió.
No menys greu és la falta de compliment del principi bàsic de seguretat jurídica en el qual es basa l’ordenament jurídic espanyol. És evident, tal com s’assenyala en el vot particular al·ludit, la falta de fonamentació jurídica de la resolució, ja que en ella no es determinen els preceptes suposadament infringits, la qual cosa suposa una flagrant infracció del principi de tipicitat, i un incomplint del precepte Constitucional (art. 9) que impedeix l’arbitrarietat dels poders públics, en mancar la resolució de la més mínima motivació per a la sanció imposada. A tot això, se sumeix la greu arbitrarietat en la quantificació de la referida sanció, que conforme a l’altre dels vots particulars emesos, resulta totalment inadequada en utilitzar la CNMC en la seva resolució un mètode de determinació que “no s’adequa a l’establert en la Llei 15/2007 de 3 de Juliol de Defensa de la competència”.

Entrant en l’anàlisi dels arguments esgrimits per la CNMC, ha d’aclarir-se que les tarifes aplicades per la SGAE per a l’ús comercial del seu repertori, es troben en la mitjana de les quals s’apliquen en la resta de països del nostre entorn, prenent com referencia països tan rellevants en la UE com França, Itàlia o Alemanya. L’organisme regulador, no obstant això, arriba a la conclusió contrària, sense haver realitzat un estudi comparatiu en profunditat de les tarifes aplicables en la resta de països de la UE.
Convé recordar, finalment, que ja en 2006 el llavors Tribunal de Defensa de la Competència no va trobar raons que justifiquessin la denúncia per abús de posició dominant en la concessió de llicències als promotors musicals, la qual cosa va portar a l’arxiu de l’expedient, reobert posteriorment en virtut d’una resolució judicial. Des de llavors, es va obrir un període d’enteniment entre la APM i la SGAE després dels canvis interns produïts en el si d’aquesta última, a més d’haver aconseguit SGAE acords actualment vigents amb Associacions Representatives d’aquest sector, com a ARTE (Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo).
Aquest compromís posa de manifest el convenciment de SGAE que, és en el si d’aquestes relacions entre usuaris de drets i entitats de gestió, on han de solucionar-se les diferències que puguin sorgir. Aquests acords, no obstant això, han estat obviats per la CNMC en la seva resolució.

© Copyright Sociedad General de Autores y Editores SGAE
Fernando VI, 4 28004 Madrid
Avís legal i política de privadesa