La cultura crea més ocupació que les telecomunicacions a la Unió Europea

Sgae | 25/12/2014

Les indústries culturals i creatives han demostrat una extraordinària resistència davant la crisi econòmica. Gràcies al paper de precursor de la innovació digital, aquest sector té una bona predisposició per continuar creixent en el futur, segons un estudi realitzat per la consultora E&Y (abans Ernst & Young).

Amb un volum de 535.900 milions d’euros i 7,1 milions de llocs de treball (el 19,1% amb treballadors de menys de 30 anys), la cultura i la creació suposen el 3,3% de la població activa de la Unió Europea.

L’estudi posa de manifest la contribució clau de les indústries culturals i creatives a l’economia europea. L’informe, anomenat CreatingGrowth: Measuring Cultural andCreative Markets in the EU, ha estat encarregat per l’Agrupació Europea de Societats d’Autors i Compositors (GESAC) i compta amb el suport de 18 socis i organitzacions.

Segons es desprèn de l’anàlisi, les indústries culturals i creatives ocupen a 5 vegades més persones que les telecomunicacions (7,1 milions de llocs de treball relacionats amb la cultura i la creació davant d’1,2 milions de les telecomunicacions). Es tracta del primer estudi d’aquestes característiques que analitza tan exhaustivament els mercats culturals i creatius europeus. En total, s’han analitzat onze sectors: llibres, diaris i revistes, música, arts interpretatives, televisió, cinema, ràdio, jocs i videojocs, arts plàstiques, arquitectura i publicitat.

Presència digital
Les indústries culturals i creatives estan plenament consolidades en l’economia digital: han superat el desafiament dels nous suports multimèdia i la creixent utilització de les aplicacions multiplataforma, erigint-se en una font d’innovació i creativitat. L’estudi destaca que, per terme mig, el 70% del temps dedicat a la tableta s’usa per consumir productes culturals.

GESAC (www.authorsocieties.eu) és l’associació que agrupa a 34 de les principals societats d’autors de la Unió Europea, Noruega, Islàndia i Suïssa. Representa a més de 900.000 creadors i titulars de drets dels àmbits de la música, les obres audiovisuals, les arts plàstiques, la literatura, les obres dramàtiques i la producció musical. La seu de la GESAC, que va ser fundada el 1990, és a Brussel·les.

© Copyright Sociedad General de Autores y Editores SGAE
Fernando VI, 4 28004 Madrid
Avís legal i política de privadesa