Els socis de la SGAE aproven la gestió i els comptes de 2013 i 2014

Sgae | 26/06/2015

Els socis de la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) han aprovat la gestió i els comptes corresponents als exercicis econòmics 2013 i 2014, en l’Assemblea General Ordinària 2015 celebrada a Madrid el 25 de juny.

A la trobada —així com a les preassemblees territorials que van tenir lloc la setmana passada a Andalusia, Aragó, Astúries, Balears, Castella – La Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Canàries, Galícia, Navarra, el País Basc, Toledo i València— els socis van votar sobre les qüestions següents: examen i aprovació dels comptes anuals i aplicació del resultat de l’exercici 2013 i 2014, l’Informe de Gestió i de Responsabilitat Social Corporativa de l’exercici 2014, i es va exposar la Memòria d’Activitats de la Fundació SGAE.

Els comptes anuals de 2013 van ser aprovats per un 67,46% dels vots (15.253 vots). Els vots en contra van ser el 29,71% del total (6.718 vots) i les abstencions el 2,83% (640 vots). Els comptes corresponents a l’exercici 2014 també van ser aprovats per un 68,98% (15.593 vots). En contra van suposar un 28,65% (6.477 vots) i les abstencions un 2,37% (535 vots).

Per la seva banda, l’informe de gestió i de responsabilitat social corporativa de l’exercici 2014 va ser aprovat pel 49,49% dels vots emesos (9.722 vots). El 42,72% dels vots van ser en contra (8.392), i el 7,80% (1.532 vots), abstencions.

L’entitat va repartir l’any passat un 4% més de drets d’autor entre els seus associats. Concretament, 254,1 milions d’euros repartits el 2014 enfront dels 243,6 milions que es van repartir en 2013.

Símptomes de recuperació

En paraules de José Luis Acosta, president de la SGAE, «aquest no ha estat un any fàcil, començant per la controvertida reforma de la Llei de propietat intel·lectual, la qual va suposar un malbaratament d’esforç per tractar de modificar-ne aquells aspectes que desprotegien els nostres socis».

D’altra banda, el president va fer referència a la «lleugera millora en els ingressos socials obtinguts durant el 2014 provinents de l’increment de la publicitat als mitjans de comunicació i la disminució de la morositat de les administracions públiques gràcies a l’aplicació del Pla de Pagaments». Malgrat això, Acosta va assenyalar que «encara continua pesant el llast dels deutes contrets pel ja caduc projecte immobiliari Arteria, la pujada de l’IVA sobre els productes i serveis culturals, i la crisi econòmica que tant ha afectat al consum i al tancament de negocis d’usuaris dels nostres continguts».

El balanç de resultats posa de manifest que, malgrat les dificultats econòmiques, la creació autoral no es retrau: la SGAE gestiona més del 70% dels drets de propietat que es generen al nostre país. En aquest exercici, es van registrar en l’entitat més de 700.000 noves obres musicals, audiovisuals i escèniques, arribant ja als 10,1 milions d’obres registrades. Segons aquestes dades, la SGAE ja representa més de 80 milions d’obres d’autors que provenen gairebé d’arreu de món (el 2014 s’ha disposat de 282 contractes de representació amb 153 societats que cobreixen 219 territoris).

Dades de l’exercici 2014

Com a conseqüència de l’actual situació econòmica, hi ha diversos factors que interfereixen desfavorablement en l’activitat de la SGAE, però malgrat aquest context negatiu que afecta a la indústria cultural en el seu conjunt, la SGAE va ingressar el 2014, un total de 248,424 milions d’euros; xifra pràcticament idèntica a la de l’exercici anterior (248,418 milions d’euros el2013).

- Les obres dramàtiques dels socis de la SGAE van generar el 2014 uns ingressos socials d’11,6 milions d’euros, un 12,6% més respecte a l’any anterior (10,2 milions d’euros el 2013).

- Quant a la comunicació pública (és a dir, la realitzada a través de concerts en directe, cinemes o aparells d’imatge i so en establiments), s’han generat 58,7 milions d’euros el 2014, això és un 1,1% més respecte a 2013 (exercici en el qual el resultat va ser de 58 milions d’euros).

- Els ingressos per radiodifusió i cable, per la seva banda, han experimentat un sensible descens; concretament d’un 5,4% (112,7 milions d’euros el 2014 enfront dels 119,1 milions d’euros el 2013). La baixada s’explica per la falta d’inversió publicitària, la qual cosa afecta directament al compte de resultats de les emissores de ràdio, televisió i cable.

- Els ingressos socials obtinguts pels suports discogràfics, de vídeo i sincronitzacions (és a dir, la fixació de música en obres audiovisuals), el creixement ha estat d’un 8,1% més (8,9 milions d’euros el 2014 enfront dels 8,2 milions el 2013) i suposa un canvi de tendència respecte als últims anys.

- La bona notícia és en el creixement d’un 25,6% dels ingressos obtinguts de l’entorn digital (melodies per a mòbils, descàrregues legals de música, serveis d’escoltes en format streaming o ràdio per internet). Es tracta de l’àrea amb la taxa de creixement més important: els ingressos socials durant el 2014 han assolit els sis milions d’euros enfront dels 4,8 milions ingressats per aquest concepte en l’exercici de 2013.

- Pel que fa als ingressos per drets d’autor internacionals, s’ha obtingut una variació positiva del 10,2% respecta al 2013, arribant als 28,3 milions d’euros el 2014 (davant dels 25,6 milions de 2013).

Què és la SGAE?

La Societat General d’Autors i Editors ( SGAE) és una entitat privada dedicada a la defensa i gestió col·lectiva dels drets de propietat intel·lectual dels seus més de 114.000 socis. La missió fonamental de la SGAE és la protecció i el repartiment de la remuneració dels socis per la utilització de les seves obres (comunicació pública, reproducció, distribució, transformació i còpia privada) i la gestió de llicències entre els clients per al seu ús.

Activa des de 1899, és la primera entitat de gestió de drets d’autor de l’Estat espanyol i Llatinoamèrica, la cinquena d’Europa i la vuitena del món. Actualment, administra un repertori superior als nou milions d’obres musicals, dramàtiques, coreogràfiques i audiovisuals.

© Copyright Sociedad General de Autores y Editores SGAE
Fernando VI, 4 28004 Madrid
Avís legal i política de privadesa