Els professionals reclamen un model més just de remuneració per a l’ús de la seva música en streaming

Sgae | 05/11/2014

Els creadors reclamen un model més equitatiu de distribució dels ingressos digitals que genera l’explotació de les seves obres a internet. Aquesta és la principal conclusió de l’informe «Estudi sobre la remuneració justa per als creadors musicals a l’era digital» (https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/sgae-recursos/ESTUDIO+CIAM+2014.pdf), del professor Pierre-É. Lalonde. Publicat pel Consell Internacional de Creadors de Música (CIAM), la publicació compta amb el suport de la Confederació Internacional de Societats d’Autors i Compositors (CISAC), Music Creators North America (MCNA) i la Societat de Compositors, Autors i Editors de Música de Canadà (SOCAN).

 

L’estudi també ressalta la manca de transparència en el procés de negociació entre les discogràfiques i les plataformes de streaming enfront del compositor. Per solucionar la situació actual seria necessari un procés de negociació entre totes les parts interessades: plataformes de música digital, lletristes, compositors, intèrprets, editors de música i segells discogràfics; la qual cosa garantiria una remuneració més equitativa per als creadors. Per aquest motiu, l’estudi recomana un repartiment d’ingressos més equitatiu entre els diferents titulars de drets, amb una proporció de 50/50 entre discogràfiques i compositors.

 

Per vegada primera, una coalició internacional de creadors s’han unit per reclamar normes més equitatives i una major transparència en el repartiment de drets pels serveis de música digital. Les propostes de l’estudi es van presentar a Nashville (Tennessee) en el marc del congrés que CIAM celebra anualment. En aquest estudi s’utilitzen dades financeres i econòmiques per analitzar l’estructura actual del mercat del streaming digital de la música, i es compara amb altres sectors que distribueixen continguts creatius per determinar una avaluació adequada de les obres musicals i un repartiment just dels ingressos.

 

L’estudi posa de manifest els desequilibris del mercat en la utilització i la remuneració de la música per part de les plataformes digitals, i també exposa una sèrie de conclusions sobre el consum de la música digital. Per exemple, que als autors no se’ls remunera suficientment pels serveis de streaming, ja que perceben només un 10% dels ingressos per la difusió en aquest format de la seva obra.

 

L’estudi conclou que la taxa de mercat per a l’ús de la música per part dels serveis de streaming hauria de ser el 80% dels ingressos bruts, abonats a tots els titulars dels drets, amb un repartiment al 50% entre els segells discogràfics i els intèrprets d’una banda, i els editors de música i els lletristes per una altra. En l’actualitat els serveis de streaming paguen el 60-70% dels ingressos bruts als titulars en general.

 

L’estudi demostra, doncs, que aquest nivell de remuneració infravalora la música i conclou que per a una remuneració d’acord amb el valor de mercat just no s’hauria d’oferir menys del 80% dels ingressos bruts procedents del conjunt de l’ús de la música per part dels serveis de streaming. «Atès que aquests serveis seran el model predominant de consum de música en el futur, la remuneració hauria de revisar-se a favor dels titulars de drets», conclou Pierre-É. Lalonde, l’autor de l’informe.

 

Per a Lorenzo Ferrero, president de CIAM, «espero que siguem capaços de crear consciència entre els usuaris —el nostre públic— respecte a aquestes qüestions, perquè siguin capaços de prendre decisions que reflecteixin el valor comercial i cultural de la creació musical».

 

Sobre el CIAM

Creat el 1966 per protegir els drets i donar suport a les aspiracions culturals dels creadors de música, el Consell Internacional de Creadors de Música (CIAM) se centra en les qüestions clau directament relacionades amb els drets morals dels compositors i creadors de música.

 

Sobre la CISAC

Presidida pel compositor de música electrònica Jean-Michel Jarre, la Confederació Internacional de Societats d’Autors i Compositors (CISAC) protegeix els drets i promou els interessos dels creadors i titulars de drets arreu del món. Amb 230 societats d’autors membres a 120 països, la CISAC representa indirectament a més de tres milions de creadors de totes les geografies i tots els repertoris artístics (música, arts escèniques, literatura, audiovisual i arts visuals).

 

 

 

Consultar l’estudi complet (en castellà)

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/sgae-recursos/ESTUDIO+CIAM+2014.pdf

© Copyright Sociedad General de Autores y Editores SGAE
Fernando VI, 4 28004 Madrid
Avís legal i política de privadesa