El NO de la comunitat creativa a la #LeyLassalle

Sgae | 08/10/2014

Els artistes, autors, editors i productors audiovisuals i musicals del país

som treballadors de la cultura i de l’entreteniment, i formem part d’una indústria que, en el seu conjunt, compta amb gairebé 500.000 professionals i contribueix al PIB en un 3,5 %. Som un sector internacionalment competitiu, estratègic per al desenvolupament cultural i econòmic de l’Estat espanyol, la seva cohesió social i la seva projecció internacional. La propietat intel·lectual és la clau de volta que protegeix  la comunitat creativa i garanteix una relació justa i eficient amb els milions d’usuaris que utilitzen les obres, interpretacions i produccions, per desenvolupar una oferta cultural que és a l’ADN del nostre país. La qualitat, varietat i atractiu de la nostra cultura ens situa en un lloc preferent i molt ben valorat al món, fent del país una potència cultural.
Menyspreant tot això, la Llei Lassalle, d’aprovar-se’n la redacció actual, retallarà gran part del nostre potencial, forçarà una injusta reducció de la renda d’artistes, autors, editors i productors, continuarà destruint ocupació en un sector que va perdre 25.000 llocs de treball només l’any 2013, i castigarà l’expansió cultural a l’exterior en trencar els acords de reciprocitat amb els creadors de tot el món, els drets dels quals estaran pitjor protegits a Espanya.

Aquest Govern ha imposat una regulació de la còpia privada arbitrària i injusta, contrària al model promogut per la Unió Europea, que ara paguen tots els ciutadans amb els seus impostos, via Pressupostos Generals de l’Estat, i només afavoreix als fabricants de telèfons, tabletes i reproductors multimèdia. La ridícula quantitat assignada pel Govern, a més de deixar sense ingressos als titulars dels drets, ha impedit que les entitats de gestió mantinguin els seus programes d’educació, formació, circuits d’actuació, assistència social, sociosanitària i de promoció de la nostra cultura al país i a l’estranger. És una regulació perjudicial, no només per als creadors sinó també per a tots els ciutadans que paguen el greu error que el Govern va cometre quan va canviar el mètode per regular la còpia privada sense ajustar-se a l’establert per la Justícia europea.
D’altra banda, el projecte de Llei no aporta una solució eficaç al greu problema de la pirateria, just quan la nova Comissió Europea aposta amb força pels continguts com a element clau per al desenvolupament de l’economia digital. La competitivitat estatal dependrà de fomentar-los i desenvolupar-los mitjançant una oferta legal que no es vegi llastrada per la vulneració dels drets a la xarxa.

El projecte de Llei limita de manera injusta i injustificada la capacitat dels titulars dels drets de propietat intel·lectual per negociar el valor del seu treball, imposant reduccions abusives a les tarifes, la qual cosa empobrirà durant anys als qui han de percebre ingressos pels seus drets, que estan garantits a la resta del món però no a Espanya.
Fins avui, la tramitació de la reforma ha eludit el consens polític promès pel Govern, i ha rebutjat una negociació constructiva amb els legítims representants dels artistes, autors, editors i productors espanyols i de la resta del món per reciprocitat. La Secretaria d’Estat s’ha sotmès a les peticions de grups de pressió, el major interès dels quals és pagar menys, o gens, per les obres, interpretacions i produccions que tan lucrativament exploten, menyspreant el respecte al dret i al treball, i l’interès i valor essencials de la cultura a l’Estat.
Per tot això:
1. Demanem la retirada del projecte de Llei, ja que el text aprovat pel Congrés és regressiu, ens aïlla d’Europa, destrueix els nostres drets i no té ni el suport dels legítims titulars ni el consens exigible a una Llei d’aquesta envergadura, i que s’obri un procés de debat amb la participació de tots els sectors, i amb els estudis tècnics necessaris per fer la Llei de propietat intel·lectual del segle XXI que necessitem.
2. Rebutgem l’actual redacció del projecte de Llei i les insuficients i parcials esmenes presentades pel grup parlamentari popular al Senat.
3. I demanem a la vicepresidenta del Govern la seva implicació directa en una reforma que ha estat usurpada per altres ministeris en detriment de la cultura i els drets de propietat intel·lectual i que durà a la comunitat creativa i a la indústria cultural a la seva destrucció.
Consulta’n tota la informació a www.leylassalleno.com

© Copyright Sociedad General de Autores y Editores SGAE
Fernando VI, 4 28004 Madrid
Avís legal i política de privadesa