El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport arxiva la denúncia presentada contra els patrons de la Fundació SGAE

Sgae | 10/02/2015

El Protectorat de Fundacions del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport s’ha manifestat sobre la denúncia presentada per José de Eusebio contra els patrons de la Fundació SGAE, en relació a la venda dels teatres de la Gran Via de Madrid la qual afirmava que suposava una greu i injustificada descapitalització de l’entitat.

El Ministeri, després d’obrir un període d’informació prèvia amb l’objectiu de conèixer les circumstàncies d’aquest cas, considera que no «procedeix dur a terme cap tipus d’acció contra el Patronat de la Fundació SGAE». I, per tant, procedeix a «arxivar les actuacions».

També, en relació amb aquest assumpte, el Ministeri ha emès un altre informe aclaridor sol·licitat el 21 d’octubre de 2014 per la mateixa Fundació SGAE. L’entitat va demandar un examen del Ministeri per considerar si hi havia algun tipus d’irregularitat en el procés de venda dels teatres. Aquest «aclariment» va ser reclamat per la Fundació un mes abans que José de Eusebio presentés la seva denúncia.

El Ministeri estima que, des del punt de vista formal, l’acord del Patronat sobre la venda dels teatres de la Gran Via madrilenya és «conforme a dret». La Fundació va aportar tres informes d’«experts independents», que «mostren un valor estimat de mercat similar al preu de venda fixat en l’acord, per la qual cosa, en principi, la contraprestació a rebre en el negoci resulta equilibrada en respondre al valor de mercat dels mateixos». I conclou que l’acord adoptat pel Patronat «no vulnera l’establert per la Llei» i que no «resulta lesiu per als interessos de la Fundació SGAE».

© Copyright Sociedad General de Autores y Editores SGAE
Fernando VI, 4 28004 Madrid
Avís legal i política de privadesa