Els comptes del 2013 no obtenen el suport suficient dels Autors i Editors de la SGAE

Sgae | 26/01/2015

Ahir dilluns, 26 de gener de 2015, es va celebrar a Madrid l’Assemblea General Extraordinària de Socis de la Societat General d’Autors i Editors (SGAE), convocada per la Junta Directiva el passat 15 de juliol de 2014 després de la no aprovació dels comptes a l’Assemblea General Ordinària de Socis del 21 de juny de l’any passat.

A la reunió extraordinària d’ahir, així com a les preassemblees territorials que l’havien precedit a Andalusia, Aragó, Astúries, Balears, Castella – La Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Canàries, Galícia, Navarra, País Basc i València s’havien sotmès a la votació dels socis les qüestions següents: l’examen i aprovació dels comptes anuals i aplicació del resultat de l’exercici 2013; la proposta de modificació reglamentària de l’actual regulació del repartiment dels drets que genera l’emissió de música a la televisió acordada per la Junta Directiva i, finalment, diverses modificacions estatutàries.

Els 1.516 socis assistents i representats a l’assemblea i preassemblees (25.997 vots representats) van rebutjar els comptes i l’aplicació del resultat de l’exercici 2013 ja que, malgrat haver-se emès un 57,32% de vots a favor (14.563 vots), un 39,06% de vots en contra (9.923 vots) i un 3,62% d’abstencions (920 vots), els Estatuts socials de l’entitat estableixen que «l’acord requereix la majoria de les dues terceres parts dels vots dels socis, presents o representats» (Article 41.4).

Quant a la proposta de modificació de l’actual regulació del repartiment dels drets que genera l’emissió de música a la televisió, els socis van emetre un 56,61% de vots a favor (13.989 vots), un 41,40% de vots en contra (10.230 vots) i un 2% d’abstencions (494 vots). Igual que en la votació anterior, la proposta de la Junta Directiva no va ser ratificada per ser requerida la majoria dels dos terços dels vots per a la seva aprovació.

Tampoc es van aprovar les propostes de reforma estatutària que, en aquesta ocasió, s’havien efectuat en diferents blocs: un primer referit a diverses correccions d’estil i concordances que va ser rebutjat per un 51,47% de vots en contra davant d’un 45,13% de vots a favor i un 3,41% d’abstencions. No obstant això, el segon bloc referit a modificacions tècniques va ser aprovat per un 60,55% de vots a favor, un 36,39% en contra i un 3,06% d’abstencions. L’últim bloc sotmès a votació va ser el relatiu a la possibilitat que, en el futur, els socis de SGAE puguin delegar el seu vot en les preasamblees: aquesta darrera modificació també va ser aprovada amb un 52,75% de vots a favor, un 43,56% de vots en contra i un 3,69% d’abstencions.

Dades sobre l’exercici 2013

El context econòmic actual deriva de diferents factors que interfereixen desfavorablement en l’activitat de la SGAE, els quals van des de la disminució de la publicitat en els mitjans fins a l’increment de l’IVA per a la música en viu i espectacles d’arts escèniques, i es tradueix irremeiablement en un descens dels ingressos socials de l’entitat. La SGAE va ingressar el  2013, un total de 259,7 milions d’euros en ingressos socials, un 3,2% menys que el 2012. Les obres dramàtiques dels socis de SGAE van generar uns ingressos socials de 10,3 milions d’euros, un 12,1% menys que l’any anterior.

Quant a la comunicació pública (la realitzada a través de la ràdio, televisió, cinemes, representacions teatrals, concerts, etc.) ha generat 58 milions d’euros, un 4,9% menys que l’any 2012. Els ingressos per radiodifusió i cable han estat de 119 milions d’euros, s’han mantingut gràcies a la negociació i recuperació d’endarreriments, i els ingressos socials obtinguts pels suports discogràfics, videogràfics i sincronitzacions (la fixació de música en obres audiovisuals), mantenen la tendència negativa dels últims anys amb una caiguda del 20%.

Aquest descens, derivat d’una lògica transició vers l’ús de continguts en suport online, es compensa amb els ingressos obtinguts de l’entorn digital, la qual és l’àrea amb la taxa de creixement més important amb un augment dels ingressos socials durant 2013 d’un 27,5%, situant-se ja en els 4,8 milions d’euros. Pel que fa als ingressos en l’àmbit internacional, s’ha obtingut una variació positiva del 7,6% respecte al 2012, assolint els 25,7 milions d’euros. El 2013 eren 279 els contractes de representació amb 151 societats, la qual cosa ha suposat la cobertura de la gestió col·lectiva a 209 països. Cal destacar també la reducció del pendent d’identificació, d’on s’han pogut rescatar 16,1 milions d’euros.

Què és SGAE?

La SGAE, Societat General d’Autors i Editors, activa des del 1899, és una entitat privada dedicada a la defensa i gestió col·lectiva dels drets de propietat intel·lectual del seus més de 110.000 socis directes. D’ells, 100.623 són autors, 2.160 editors musicals i 7.743 hereus. Compositors, lletristes, dramaturgs, coreògrafs, argumentistes, guionistes, directors o realitzadors són alguns dels professionals que integren la SGAE. La missió fonamental de la SGAE és la protecció i el repartiment de la remuneració dels socis per la utilització de les seves obres (reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i còpia privada) i la gestió de llicències entre els clients per al seu ús.

Pots descarregar-te algunes imatges de l’Assemblea aquí

© Copyright Sociedad General de Autores y Editores SGAE
Fernando VI, 4 28004 Madrid
Avís legal i política de privadesa